فلومتر

فلومتر وسیله ای است که برای اندازه گیری سرعت جریان یا مقدار گاز و سیال داخل لوله استفاده می شود. وسایل اندازه گیری جریان بسیار متنوع بوده و هر موقعیتی محدودیت ها و نیازمندی های مهندسی مختص به خود را دارد. در انتخاب فلومتر باید موارد زیر مد نظر قرار بگیرد: 1- نوع سیال 2- دقت 3- خروجی 4- معمولی یا صنعتی 5- متریال 6- فشار کاری 7- دمای کاری 8- نوع اتصال
خرید محصول
توضیحات

فلومتر چیست و چه کاری ا نجام میدهد :

فلومتر ها ابزارهایی هستند که می توانند مقدار جریان مایع یا گاز عبوری از خود را اندازه گیری کنند. این ابزارها در واقع کار اندازه گیری جریان سیال عبوری را انجام می دهند. نرخ جریان عبوری مایعات و گازها بمنظور بهبود کیفیت فرآیندهای صنعتی باید به طور دقیق اندازه گیری شود و لذا اندازه گیری دقیق گازها در فرآیندهای صنعتی ضروری است. فلومترها همچنین قادر به کنترل میزان جریان هستند. فلومترها جریان را به دو روش اندازه گیری می كنند. برخی از فلومتر ها جریان را با سنجش مقدار مایع عبوری از فلومتر طی یك بازه زمانی خاص اندازه گیری می کنند. در حالی که فلومترهای دیگر جریان را بصورت مقدار کل سیال عبوری از فلومتر اندازه گیری می کنند.

طرز کار فلومتر :

فلومتر متشکل از بخش هایی مانند مبدل و ترانسمیتر است. مبدل سیالی را که از فلومتر عبور می کند حس خواهد کرد. سپس ترانسمیتر سیگنالی را از مبدل دریافت می کند و در واقع مبدل این سیگنال را به سیگنال قابل استفاده تبدیل می کند. لذا می توان یک فلومتر را به عنوان ترکیبی از این دستگاه های فیزیکی در نظر گرفت.
عواملی که در انتخاب فلومتر تأثیرگذار هستند چیست؟
• نوع سیال ، مثلا : گاز، مایع، بخار.
• شرایط و دامنه جریان. شرایط جریان مانند تمیزی، کثیف بودن، وجود ذرات ساینده و ویسکوزیته که می توانند روی انتخاب فلومتر تاثیر بگذارند.
• شرایط فرآیند مانند فشار و دما.
• جنس مواد که بیشتر برای مایع خورنده مهم است.
• اندازه و دقت لوله.
• تکرارپذیری و هزینه.

انواع فلومترها :

فلومترها را می توان در انواع اختلاف فشار، سطح متغیر، جابجایی مثبت ، مغناطیسی، توربینی، اولتراسونیک، ورتکس و کوریولیس طبقه بندی کرد. در فلومترهای اختلاف فشار برای ایجاد افت فشار از مانعی در درون لوله استفاده می شود. بنابراین میزان جریان را می توان با اندازه گیری فشار در قبل و بعد از مانع ایجاد شده تعیین کرد. در فلومترهای جابجایی مثبت، فرآیند اندازه گیری توسط روتورهای دقیق نصب شده به عنوان عناصر اندازه گیری جریان صورت می گیرد.

فلومترهای اوریفیس :

فلومترهای اوریفیس دار متداول ترین فلومترهای مورد استفاده هستند. یک صفحه اوریفیس دار که در آن یک سوراخ قرار دارد باعث ایجاد محدودیت در عبور جریان شده و اختلاف فشار در قبل و بعد از اوریفیس نرخ جریان را به ما می دهد. این فلومترها به دلیل ساختار ساده و ساخت آسان بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. فلومترهای اوریفیس دار را می توان برای مایعات صاف، گازها و بخار استفاده کرد و نمی توان از آن برای مایعات چند فازی استفاده کرد. از این فلومتر می توان برای تعیین میزان جریان عبوری از یک لوله استفاده کرد. صفحه اوریفیس دار که در مسیر جریان داخل لوله نصب می شود، اختلاف فشاری را ایجاد می کند که مقدار آن متناسب با نرخ جریان است.

فلومتر ونتوری :

لوله های ونتوری قادر به عبور حجم زیاد جریان و در عین حال افت فشار کم هستند و برای اندازه گیری جریان در یک خط لوله استفاده می شوند. در این نوع فلومتر، مایع با عبور از داخل یک مخروط همگرا (ونتوری) شتاب می گیرد و اختلاف فشار بین قسمت بالادست مخروط و گلویی اندازه گیری شده و منجر به ایجاد سیگنالی برای اندازه گیری نرخ جریان می شود. بازیابی فشار در فلومترهای ونتوری بهتر از نوع اوریفیس دار انجام می گیرد. افت فشار در فلومترهای ونتوری دار کم است. لوله های ونتوری برای مایعات تمیز، کثیف و ویکسوز مناسب هستند. بدلیل بازیابی انرژی و فشار بالا، فلومتر ونتوری دار در جایی که فقط هد فشاری کوچک باشد، مناسب است.

فلومترهای مغناطیسی :

فلومترهای مغناطیسی بر اساس قانون القای الکترومغناطیسی فارادی کار می کنند. طبق این قانون وقتی یک هادی در داخل یک میدان مغناطیسی حرکت می کند، باعث القای جریان می شود. در این فلومترها مایع به عنوان رسانا عمل می کند و میدان مغناطیسی توسط سیم پیچ هایی ایجاد شده و لذا حرکت مایع در داخل لوله باعث ایجاد جریان در خارج از لوله می شود. ولتاژ تولیدی با سرعت جریان سیال عبوری نسبت مستقیم دارد. دو الکترود برای تشخیص و انتقال ولتاژ تولیدی به دیواره لوله وجود دارد و این ولتاژ تولیدی توسط یک عنصر ثانویه اندازه گیری می شود. این فلومتر ها می توانند مایعات خورنده و محلول های آبکی را اندازه گیری کنند.

فلومترهای زانویی (L شکل) :

این فلومترها بر این اساس کار می کنند که اگر مایعات در یک مسیر دایره ای حرکت کنند، یک نیروی گریز از مرکز در امتداد لبه خارجی مسیر دایره ای اعمال می شود. نیروی وارد شده به قسمت داخلی زانویی برابر است با چگالی مایع ضربدر مربع سرعت آن. نیرو با شعاع زانو نسبت عکس دارد. از آنجا که بیشتر سیستم های لوله کشی از قبل دارای زانویی هستند لذا نصب تپ روی لبه های داخلی و بیرونی بمنظور اندازه گیری نیروهای وارده روی زانو به راحتی انجام می شود. همچنین نصب این تپ ها افت فشار اضافی در سیستم بوجود نخواهد آورد.

فلومترهای اولتراسونیک :

امواج التراسونیک می توانند از طریق هر ماده ای مانند جامدات، مایعات و گازها منتشر شوند و از مشخصات این امواج برای اندازه گیری جریان سیال در لوله استفاده می شود. سیگنال اولتراسونیک تحت یک زاویه خاص به داخل لوله فرستاده می شود و زمان لازم برای رسیدن سیگنال از یک طرف لوله به طرف دیگر اندازه گیری می شود. اختلاف بین زمان عبور مایع از لوله و سیگنالی که در جهت عکس سیال حرکت می کند با سرعت جریان عبوری نسبت مستقیم دارد.

فلومتر ورتکس :

این فلومتر تحت عنوان فلومترهای نوسانی نیز شناخته می شوند و از ویژگی جریان سیال حول استوانه برای اندازه گیری جریان استفاده می کند. فرکانس ریزش گردابه ایجاد شده حول استوانه با سرعت مایع در حال عبور از مقطع با شعاع r متناسب است. این فلومتر به طور گسترده ای برای اندازه گیری جریان بخار استفاده می شود.

فلومتر کوریولیس :

در این فلومترها، اندازه گیری جریان با استفاده از قانون دوم نیوتن انجام می شود که طبق آن نیرو = جرم * شتاب . این فلومترها جرم را اندازه گرفته و به تغییرات دما، فشار، ویسکوزیته و چگالی حساس نیستند. می توان از این فلومترها برای اندازه گیری مایعات ، محلول های آبکی و گازها استفاده کرد. سیالات عبوری از لوله باعث ایجاد یک نوسان هارمونیک زاویه ای در آن می شوند. با توجه به نیروی کوریولیس ، لوله ها دفرمه شده و یک جزء ارتعاشی اضافی به نوسانات لوله اضافه می شود و این جز باعث تغییر فاز ارتعاشی در بعضی از نقاط لوله می شود که با سنسور قابل اندازه گیری است.

فلومترهای توربینی :

در این فلومترها سیالی که در لوله جریان دارد با پره های توربین تماس پیدا کرده و باعث چرخش توربین می شود. از میزان سرعت چرخش توربین برای اندازه گیری نرخ جریان سیال استفاده می شود. روتور چند تیغه ای توسط یک لوله و بصورت عمود بر مسیر جریان سیال نصب می شود. سرعت چرخش تابعی از سرعت جریان سیال بوده و توسط فشنگی مغناطیسی یا سلول فوتوالکتریک اندازه گیری می شود.

فلومترهای حرارتی :

فلومترهای حرارتی بمنظور اندازه گیری جریان مایع یا گاز مورد استفاده قرار می گیرند. عملکرد این فلومترها مستقل از چگالی ، فشار و ویسکوزیته می باشد. این فلومترها از یک سنسور المنتی حرارتی که نسبت به مسیر جریان سیال عایق است استفاده می کنند. جریان سیال حرارت را از المنت حرارتی گرفته و این حرارت نسبت مستقیمی با نرخ جریان جرمی سیال دارد.

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فلومتر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما باید وارد سیستم شوید تا بتوانید عکس ها را به بررسی خود اضافه کنید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فلومتر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما باید وارد سیستم شوید تا بتوانید عکس ها را به بررسی خود اضافه کنید.

سبد خرید

خروج
کاربر گرامی جهت مشاوره و خرید تلفنی با شماره : 36617522-021 تماس بگیرید
+

ورود

خروج